fbpx
Handlevogn ( 0 )

Tilbake til butikken

Subtotal
0,00 kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
0,00 kr
picture2-1

Om NorthTracker

NorthTracker utvikler og driver tjenester innen elektroniske kjørebøker, tyveribeskyttelse, verktøysporing og alkoblokkering. Tjenesten fungerer over hele Europa, og salget skjer hovedsakelig direkte, men også gjennom et bredt forhandlernettverk og hvite merker.

NorthTrackers visjon er å alltid være ledende innen GPS-sporingsteknologi og være spindelen i nettverket innen GPS-sporing. Vi ønsker å avlaste våre kunders hverdag ved å automatisere, effektivisere og sikre forretningskritisk informasjon gjennom en trygg skytjeneste som er intuitivt brukervennlig. Vi hjelper også ofre for kriminalitet med kommunikasjon med politimyndigheten og forsikringsselskapene når ulykken inntreffer, og fungerer som påvirkere innenfor trygghets- og sikkerhetsproblematikk.

Kvalitetssikring

NorthTracker er dedikert til å levere tjenester og produkter av høyeste kvalitet. Vårt fokus på kvalitetssikring er grunnleggende for vår forretningsfilosofi og er en sentral del av vår suksess.

For å sikre kvalitet i våre produkter og tjenester, implementerer NorthTracker strenge kvalitetskontroller og prosesser i alle stadier av produktutvikling og levering. Her er noen nøkkelkomponenter i vårt arbeid med kvalitetssikring:

 1. Strukturert produktutvikling: Selskapet investerer tid og ressurser i å utvikle produkter som er innovative og oppfyller høye kvalitetsstandarder. Dette innebærer at produktene gjennomgår strenge tester og evalueringer før de lanseres på markedet.
 2. Kvalitetskontrollprosesser: NorthTracker har etablert grundige kvalitetskontrollprosesser for å sikre at hvert produkt eller tjeneste oppfyller sine spesifikasjoner og overgår kundenes forventninger. Dette inkluderer regelmessig gjennomgang og forbedring av prosesser basert på tilbakemeldinger og evalueringer.
 3. Kundesentrert tilnærming: NorthTracker er sterkt engasjert i å forstå og tilfredsstille kundenes behov og krav. Ved å være lydhøre for kundens tilbakemeldinger kan vi tilpasse våre produkter og tjenester for å sikre at de møter de høyeste standardene for kvalitet og brukervennlighet.
 4. Utdanning og utvikling: For å sikre at våre team har de nødvendige ferdighetene og kunnskapen for å levere produkter og tjenester av høy kvalitet, investerer NorthTracker i kontinuerlig opplæring og utvikling for sine ansatte.
 5. Etterfølgende support og service: Kvalitetssikring fortsetter selv etter at produktene er levert. NorthTracker tilbyr omfattende etterfølgende support og service for å sikre at våre kunder får den hjelpen de trenger og at produktene fortsetter å fungere optimalt.

NorthTracker er klar over at kvalitet er nøkkelen til langsiktig suksess og kundetilfredshet. Vårt engasjement for å levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet er en del av vårt løfte til våre kunder og vår streben etter å være ledende i bransjen. Ved å fortsette å investere i kvalitetssikring og holde oss oppdatert på de siste trendene og teknologiene innen vårt område, er NorthTracker fast bestemt på å opprettholde sin posisjon som en pålitelig og kvalitetsbevisst leverandør.

Untitled design (34)
Untitled design (35)

Bærekraftsarbeid

NorthTrackers bærekraftsarbeid har som mål å redusere vår egen og våre kunders miljøpåvirkning og etisk bedriftsstyring. Ved å integrere bærekraft i våre forretningsstrategier og operative prosesser tar NorthTracker aktivt ansvar for sitt samfunnsansvar og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

En av de sentrale komponentene i NorthTrackers bærekraftsarbeid er vårt engasjement for å redusere vår klimapåvirkning. Selskapet har satt ambisiøse mål for å redusere utslipp av klimagasser og arbeider aktivt med å øke energieffektiviteten i våre virksomheter. Vi streber også etter å bruke fornybare energikilder og fremme bærekraftige transportmetoder for ytterligere å redusere karbonutslippene.

NorthTracker har også et sterkt fokus på samfunnsansvar. Selskapet er engasjert i å skape et inkluderende arbeidsmiljø og fremme mangfold og likestilling internt. Vi støtter også ulike veldedighetsinitiativer. Gjennom investeringer i opplæring og utvikling for våre ansatte og samarbeid med leverandører som deler våre verdier, streber vi etter å skape en positiv sosial innvirkning.

Når det gjelder etisk bedriftsstyring, er NorthTracker dedikert til å opprettholde høye standarder for forretningsetikk og gjennomsiktighet. Vi har nulltoleranse for korrupsjon og arbeider aktivt for å sikre rettferdige arbeidsforhold gjennom hele leverandørkjeden. Ved å handle med integritet og åpenhet ønsker vi å inspirere andre selskaper og partnere til å følge vårt eksempel og fremme en etisk forretningskultur.

Til slutt er NorthTrackers bærekraftsarbeid ikke bare et løfte om å redusere negativ påvirkning, men også et engasjement for å skape positiv endring. Gjennom kontinuerlig evaluering og forbedring av våre bærekraftsinitiativer og samarbeid med interessenter, inkludert kunder og samfunnsaktører, streber vi etter å være en rollemodell innen bærekraftig bedriftspraksis. NorthTracker er fast bestemt på å bidra til en mer bærekraftig og rettferdig verden, og vi er overbevist om at dette arbeidet vil ha en betydelig og positiv innvirkning på fremtiden.

Økonomisk ansvar

Vårt økonomiske ansvar er en av de sentrale søylene i vår forretningsfilosofi og vår bærekraftstrategi. Vi erkjenner at økonomisk ansvar ikke bare er viktig for vår egen suksess, men også for å sikre langsiktig bærekraft for våre interessenter, inkludert kunder, ansatte, investorer og samfunnene der vi opererer.

 1. Økonomisk stabilitet: Å opprettholde en sunn økonomisk base er avgjørende for kontinuiteten og veksten i vår virksomhet. Vi streber etter å generere stabil og bærekraftig lønnsomhet for å kunne investere i veksten av vårt selskap og for å møte våre økonomiske forpliktelser overfor våre interessenter.
 2. Investererens tillit: Vi er klar over vårt ansvar overfor våre investorer og aksjonærer. Ved å forvalte våre økonomiske ressurser effektivt og rapportere transparent om vår økonomiske ytelse, søker vi å bygge og opprettholde tilliten til investorene.
 3. Forretningsetikk og Lovlydighet: Vi følger strenge forretningsetiske retningslinjer og lover for å sikre at vår virksomhet drives på en rettferdig og ansvarlig måte. Vi unngår uetisk oppførsel som korrupsjon eller forsøk på å omgå lover og regler.
 4. Ansatte velvære: Å tilby konkurransedyktige lønner og fordeler til våre ansatte er en del av vårt økonomiske ansvar. Vi streber etter å skape et trygt og motiverende arbeidsmiljø der våre medarbeidere kan utvikle seg og trives.
 5. Samfunnsansvar: Vi erkjenner at vi er en del av samfunnet og er engasjert i å bidra til samfunnsutviklingen. Dette inkluderer å betale skatter og bidra til samfunnsprosjekter, samt å støtte lokale initiativer og veldedighet som har en positiv innvirkning.
 6. Bærekraftig vekst: Vårt økonomiske ansvar strekker seg også til vår forretningens vekst. Vi er forsiktige med å ikke overbelaste våre ressurser eller skape negative miljø- eller samfunnseffekter gjennom vår ekspansjon. Vi søker i stedet å følge en bærekraftig vekstmodell.

 

Sammenfattende er vårt økonomiske ansvar en grunnleggende del av vår virksomhet. Ved å håndtere våre økonomiske ressurser ansvarlig og holde oss til høye etiske standarder, søker vi å oppnå ikke bare økonomisk suksess, men også å være en ansvarlig og positiv kraft i samfunnet og for våre interessenter. Vi er fast bestemt på å fortsette å forbedre vårt økonomiske ansvar og integrere det i alle aspekter av vår virksomhet.

Untitled design (37)

NorthTrackers historie

I 2011 møttes to pappaledige foreldre og nye naboer på gaten hjemme i Bromma. Både Carl og Daniel hadde tidligere erfaring med å jobbe i store selskaper, men hadde hemmelige tanker om å starte for seg selv en dag. De delte også en fascinasjon for utfordringen med å holde et øye med barna, og ideen om en GPS-tjeneste ble sådd.

Som sagt, så gjort, begge sa opp jobbene sine, og de første seks månedene ble brukt til å skanne markedet etter lignende tjenester. Utvalget var begrenset og alt annet enn intuitivt brukervennlig. Ganske raskt ble fokuset flyttet fra barn til tyverisikring og kjørebøker. Og dermed var starten gjort.

NorthTrackers tidslinje

2011

NorthTracker grunnlagt.

2012

Samarbeid med Svenska Jaktforbundet og jaktappen "WeHunt".

2013

Samarbeid med forsikringsselskaper om tyveribeskyttelse og elektroniske kjørebøker påbegynnes.

2014

Samarbeid med "Sveriges Demensförbund".

2015

Godkjenning fra SSF for lavere forsikringspremier, lansering av alarmsentral.

2016

NorthTracker utvikler et system for "Missing People" for å spore søkegrupper.

2017

Tecknar avtal med flera skandinaviske distributører som Watski/Nautec og Duell.

2018

Starter salg i Norge.

2019

Starter salg i Finland og Danmark.

2020

Integrasjon med alarmsentral og alarmsentral i Norge.

2021

NorthTracker lanserer verktøysporing med BLE (Bluetooth).

2022

NorthTracker begynner å tilby alkoslås for kjøretøy.