fbpx
Din varukorg ( 0 )

Gå tillbaka till butiken

Subtotal
0,00 kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
0,00 kr
picture2-1

Om NorthTracker

NorthTracker utvecklar och driver tjänster inom elektroniska körjournaler, stöldskydd, verktygsspårning och alkolås. Tjänsten fungerar i hela Europa och försäljningen sker främst i egen regi men också genom ett brett återförsäljarnätverk och white labels.

NorthTrackers vision är att alltid vara i framkant gällande GPS-spårningsteknik och vara spindeln i nätet inom GPS-spårning. Vi vill avlasta våra kunders vardag genom att automatisera, effektivisera och säkra affärskritisk information genom en säker molntjänst som är intuitivt användarvänlig. Vi hjälper även brottsoffer avseende kommunikation med Polismyndigheten och försäkringsbolag när olyckan är framme och fungerar som opinionsbildare inom trygghets- och säkerhetsfrågor.

Kvalitetssäkring

NorthTracker ska leverera tjänster och produkter av högsta kvalitet. Vårt fokus på kvalitetssäkring är grundläggande för vår affärsfilosofi och är en central del i vår framgång.

För att säkerställa kvalitet i våra produkter och tjänster, implementerar NorthTracker strikta kvalitetskontroller och processer i alla skeden av produktutveckling och leverans. Här är några nyckelkomponenter i vårt arbete med kvalitetssäkring:

 1. Strukturerad Produktutveckling: Företaget investerar tid och resurser i att utveckla produkter som är innovativa och uppfyller höga kvalitetsstandarder. Det innebär att produkterna genomgår rigorösa tester och utvärderingar innan de släpps på marknaden.
 2. Kvalitetskontrollprocesser: NorthTracker har etablerat noggranna kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att varje produkt eller tjänst uppfyller sina specifikationer och överträffar kundernas förväntningar. Det inkluderar att regelbundet revidera och förbättra processer baserat på feedback och utvärderingar.
 3. Kundcentrerad Ansats: NorthTracker är starkt engagerat i att förstå och tillfredsställa kundernas behov och krav. Genom att vara lyhörda för kundfeedback kan vi anpassa våra produkter och tjänster för att säkerställa att de motsvarar de högsta standarderna för kvalitet och användbarhet.
 4. Utbildning och Utveckling: För att säkerställa att våra team har de nödvändiga färdigheterna och kunskapen för att leverera högkvalitativa produkter och tjänster, investerar NorthTracker i kontinuerlig utbildning och utveckling för sina medarbetare.
 5. Efterföljande Support och Service: Kvalitetssäkring fortsätter även efter att produkterna har levererats. NorthTracker erbjuder omfattande efterföljande support och service för att säkerställa att våra kunder får den hjälp de behöver och att produkterna fortsätter att fungera optimalt.

 

NorthTracker är medvetna om att kvalitet är nyckeln till långsiktig framgång och kundnöjdhet. Vårt engagemang för att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet är en del av vårt löfte till våra kunder och vår strävan att vara ledande inom branschen. Genom att fortsätta att investera i kvalitetssäkring och hålla oss uppdaterade med de senaste trenderna och teknikerna inom vårt område är NorthTracker fast beslutna att bibehålla sin ställning som en pålitlig och kvalitetsmedveten leverantör.

Untitled design (34)
Untitled design (35)

Hållbarhetsarbete

NorthTrackers hållbarhetsarbete syftar till att minska vår egen och våra kunders miljöpåverkan och etisk företagsstyrning. Genom att integrera hållbarhet i våra affärsstrategier och operativa processer tar NorthTracker aktivt ansvar för sitt samhällsansvar och bidrar till en mer hållbar framtid.

En av de centrala komponenterna i NorthTrackers hållbarhetsarbete är vårt engagemang för att minska klimatpåverkan. NorthTracker har ambitiösa mål för att skapa en tjänst som möjliggör att våra kunder kan identifiera minska utsläpp av växthusgaser. Vi strävar också efter att använda förnybara energikällor och främja hållbara transportsätt för att minska koldioxidutsläpp ytterligare.

NorthTracker har också ett starkt fokus på socialt ansvarstagande. Företaget är engagerat i att skapa en inkluderande arbetsmiljö och främja mångfald och jämställdhet inom organisationen. Vi stöder även genom olika välgörenhetsinitiativ. Genom att investera i utbildning och utveckling för våra anställda och samarbeta med leverantörer som delar våra värderingar, strävar vi efter att skapa en positiv social påverkan.

I termer av etisk företagsstyrning är NorthTracker hängivet att upprätthålla höga standarder för affärsetik och transparens. Vi har en nolltoleranspolicy mot korruption och droger och arbetar aktivt för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor inom hela leverantörskedjan. Genom att agera med integritet och öppenhet vill vi inspirera andra företag och partners att följa vårt exempel och främja en etisk affärskultur.

Slutligen är NorthTrackers hållbarhetsarbete inte bara ett löfte om arbeta mot en negativ miljöpåverkan, utan också ett engagemang för att skapa positiv förändring. Genom att ständigt utvärdera och förbättra vårt hållbarhetsinitiativ och samarbeta med intressenter, inklusive kunder och samhällsaktörer, strävar vi efter att vara en förebild inom hållbart företagande. NorthTracker är fast beslutna att bidra till en mer hållbar och rättvis värld och är övertygade om att detta arbete kommer att ha en betydande och positiv inverkan på framtiden. 

Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar är en av de centrala pelarna i vår affärsfilosofi och vår hållbarhetsstrategi. Vi inser att ekonomiskt ansvar inte bara är viktigt för vår egen framgång, utan också för att säkerställa långsiktig hållbarhet för våra intressenter, inklusive kunder, anställda, investerare och samhällen där vi verkar.

 1. Ekonomisk Stabilitet: Att upprätthålla en sund ekonomisk grund är avgörande för vår verksamhets kontinuitet och tillväxt. Vi strävar efter att generera stabil och hållbar lönsamhet för att kunna investera i vår företagstillväxt och för att möta våra ekonomiska åtaganden gentemot våra intressenter.
 2. Investerarens Förtroende: Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot våra investerare. Genom att hantera våra ekonomiska resurser effektivt och rapportera transparent om vår ekonomiska prestanda strävar vi efter att bygga och upprätthålla investerarnas förtroende.
 3. Affärsetik och Laglydighet: Vi följer strikta affärsetiska riktlinjer och lagar för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett rättvist och ansvarsfullt sätt. Vi undviker oetiskt beteende som korruption eller försök att kringgå lagar och regler.
 4. Anställdas Välbefinnande: Att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner till våra anställda är en del av vårt ekonomiska ansvar. Vi strävar efter att skapa en trygg och motiverande arbetsmiljö där våra medarbetare kan utvecklas och trivas.
 5. Samhällsansvar: Vi erkänner att vi är en del av samhället och är engagerade i att bidra till samhällsutvecklingen. Detta inkluderar att betala skatter och bidra till samhällsprojekt samt att stödja lokala initiativ och välgörenhet som har en positiv inverkan.
 6. Hållbar Tillväxt: Vår ekonomiska ansvarstagande sträcker sig även till vår affärstillväxt. Vi är försiktiga med att inte överbelasta våra resurser eller skapa negativa miljö- eller samhällseffekter genom vår expansion. Vi strävar istället efter att följa en hållbar tillväxtmodell.

 

Sammanfattningsvis, vårt ekonomiska ansvar är en grundläggande del av vår verksamhet. Genom att hantera våra ekonomiska resurser ansvarsfullt och hålla oss till höga etiska standarder, strävar vi efter att uppnå inte bara ekonomisk framgång utan även att vara en ansvarstagande och positiv kraft i samhället och för våra intressenter. Vi är fast beslutna att fortsätta att förbättra vårt ekonomiska ansvarstagande och integrera det i alla aspekter av vår verksamhet.

Untitled design (37)

NorthTrackers historia

2011 träffades två pappalediga föräldrar och nya grannar på gatan hemma i Bromma. Både Carl och Daniel hade tidigare erfarenhet av att arbeta i stora företag, men hade i smyg funderingar på att starta eget någon gång. De delade också en fascination av utmaningen att hålla ett öga på barnen, och idén om en GPS-tjänst slog rot.

Sagt och gjort, båda sa upp sig och de första sex månaderna gick åt till att skanna marknaden efter liknande tjänster. Urvalet var begränsat och allt annat än intuitivt användarvänligt. Ganska snabbt flyttades fokus från barn till stöldskydd och till körjournaler. Och på den vägen är det.

NorthTrackers tidslinje

2011

NorthTracker grundas.

2012

Samarbete med Svenska jaktförbundet och jaktappen ”WeHunt”.

2013

Samarbete med försäkringsbolag om stöldskydd och elektroniska körjournaler inleds.

2014

Samarbete med ”Sveriges Demensförbund”.

2015

Godkännande av SSF för sänkta försäkringspremier, lansering av larmcentral.

2016

NorthTracker utvecklar ett system för ”Missing People” för att spåra sökkedjor.

2017

Tecknar avtal med flera skandinaviska distributörer såsom Watski/Nautec och Duell.

2018

Startar försäljning i Norge.

2019

Startar försäljning i Finland och Danmark.

2020

Integration med larmcentral och larmcentral i Norge.

2021

NorthTracker lanserar verktygsspårning med BLE (Bluetooth).

2022

NorthTracker börjar erbjuda Alkolås för fordon.