fbpx
Din varukorg ( 0 )

Gå tillbaka till butiken

Subtotal
0,00 kr
Shipping (Sverige)
Total Amount
0,00 kr

1.  Affärsidé

NorthTracker utvecklar och driver tjänster inom elektroniska körjournaler, stöldskydd, verktygsspårning och alkolås. Tjänsten fungerar i hela Europa och försäljningen sker främst i egen regi men också genom ett brett återförsäljarnätverk och White Labels.

NorthTrackers vision är att alltid vara i framkant gällande GPS-spårningsteknik och vara spindeln i nätet inom GPS-spårning.

2.  Kvalitetspolicy

NorthTracker:s kunder och andra intressenter kan förvänta sig att:

 • Vi levererar i tid och enligt avtal
 • Vi är experter på elektroniska körjournaler, stöldskydd, verktygsspårning och alkolås. Vår höga kompetens syns i vår ständiga fokus på utveckling och förbättring. Målet är nöjda kunder genom högkvalitativa produkter och tjänster som uppfyller alla krav.
 • Vi levererar personlig support och snabba lösningar
 • Vi är pålitliga som affärspartner, arbetsgivare eller annan partner
 • Vi samarbetar med noga utvalda kompetenta och professionella leverantörer, underentreprenörer och återförsäljare
 • Vi kompetensutvecklar våra medarbetare och återförsäljare för att möta våra kunders krav och förväntningar
 • Vår kvalitetspolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

 

Varje medarbetare åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra produkter och tjänster

 

3.  Miljöpolicy

Vi arbetar för att skydda miljön, minska vår miljöpåverkan, förebygga föroreningar och utveckla vårt miljöarbete genom att:

 • Utbilda och motivera våra medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt med ett hållbarhetstänk
 • Hjälpa våra kunder att minska deras klimatavtryck genom våra produkt- och tjänsteutbud
 • Utvärdera våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv och skapa handlingsplaner för att förbättra vårt miljöarbete
 • Prioritera miljöcertifierade leverantörer och underentreprenörer i möjligaste mån
 • Sträva efter att minska utsläppen från utförda transporter samt levererar våra produkter i förpackningar med lägsta möjliga klimatpåverkan
 • Ta ansvar för vårt avfall genom att bidra till återvinning så långt det är möjligt
 • Informera medarbetare, underentreprenörer och återförsäljare om miljöledningsarbetet och om vikten av att beakta miljöfrågor i det dagliga arbetet
 • Vår miljöpolicy är förstådd och tillämpas av alla i organisationen samt kontinuerligt revideras

 

Varje medarbetare hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.