OBD-II

OBD-II är en gps som fungerar som både körjournal och stöldskydd. Du sätter in gps:en direkt i porten under ratten och kan sedan se position i realtid via webb eller app. Här kan du även ta fram din körjournal som är godkänd av Skatteverket.

tracker1

Enkel installation

  • Tryck in i porten under ratten
  • Registrera konto här
  • Klart – nu fungerar din körjournal!

Så fungerar OBD-II

OBD-II sätts in i porten under ratten, sänder position i realtid och loggar alla körningar.

OBD-II säkerställer inte bara att dina fordon används rätt – du reducerar även administration och effektiviserar din verksamhet. Utnyttja tjänsten till exakt fakturering mot kund och ge korrekt information till de som berörs av logistiken. Du kan också se hur ekonomiskt och miljövänligt dina fordon har kört och på så sätt sänka kostnaden både för drivmedel och service. 

OBD-II fungerar även som stöldskydd. När du skapat ett konto kan du ange upp till fem säkerhetszoner och om gps:en rör sig utanför någon av dina valda säkerhetszoner får du larm omgående via sms eller mejl. OBD-II fortsätter sända position i hela Europa så att din ägodel lätt kan spåras.